Депутати Луцької районної ради підписали Кодекс доброчесності

Депутати фракції «Європейська Солідарність» Луцької районної ради підписали Кодекс доброчесності.

Документ підписали депутати фракції “Європейська Солідарність” у повному складі: Інна Бас, Леонід Хведчак, Олександр Новак, Валентин Жданюк, Віталій Сніжко, Василина Вітовщик, Олександр Радчук, Оксана Сущук, Сандра Міненко.

Кодекс доброчесності голів громад та депутатів місцевих рад Політичної партії «Європейська Солідарність», який запровадила партія «Європейська Солідарність», містить 14 обов’язкових вимог ідеологічного, політичного та морально-етичного характеру.

Кодекс доброчесності голів громад та депутатів місцевих рад Політичної партії «Європейська Солідарність» (далі – Кодекс) встановлює набір принципів і норм, на основі яких голови громад та депутати місцевих рад, виконують свої повноваження.

Голова громади/депутат місцевої ради:

відчуваючи особисту відповідальність перед українським народом та своїми виборцями за висловлену довіру представляти громаду в органах місцевого самоврядування;

керуючись Конституцією України, Законами України, статутом Партії, програмою Партії;

усвідомлюючи своїм обов’язком впроваджувати ідеологічні засади, захищати цінності, реалізовувати завдання Партії,

зобов’язується виконувати принципи та норми, передбачені цим Кодексом:

1. Докласти всіх зусиль для обстоювання радою відповідного рівня проукраїнської, проєвропейської позиції; за можливості – формування проукраїнської, проєвропейської більшості в раді.

2. Не утворювати об’єднань, постійних чи ситуативних, з проросійськими політичними силами та їх представниками у відповідній раді.

3. Сприяти ухваленню рішень, спрямованих на утвердження в житті громади європейських стандартів свободи і розвитку, порядку і безпеки, заможності і справедливості.

4. Спрямовувати діяльність органів місцевого самоврядування на реалізацію європейського курсу України, використання ресурсів громади для її розвитку і добробуту всіх мешканців: зростання їхніх доходів, підвищення якості й доступності охорони здоров’я, освіти, розвитку інфраструктури громади, задоволення культурних потреб тощо.

5. Сприяти прозорості ухвалення рішень органами місцевого самоврядування, підконтрольності їх громаді.

6. Сприяти формуванню сильних самоврядних громад як неодмінної складової реформи децентралізації та приведення державного управління до європейських стандартів.

7. Не підтримувати рішення, які створюють загрозу національним інтересам України, її європейському та євроатлантичному курсу, суперечать інтересам громади, не відповідають ідеології чи програмі Партії. ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішення Центральної ради політичної партії «Європейська Солідарність» від 2 грудня 2020 року № 1 вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015, Україна, тел./факс: +38044 351-75-33, eurosolidarity.org, ідентифікаційний код: 21715714 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

8. Не ініціювати та не підтримувати рішення, які мають ознаки корупції або можуть мати корупційну складову. Відкрито висловлювати свою позицію щодо причин недопущення прийняття радою таких рішень та публічно викривати їхню корупційну суть.

9. За жодних обставин не підтримувати рішень, спрямованих на посилення впливу в Україні держави-агресора – Російської Федерації, зокрема пов’язаних з протидією розвитку української мови, української духовності та церкви, української культури та історичної спадщини, української ідентичності, які ставлять під сумнів здобутки української армії, сприяють посиленню економічного чи інформаційного впливу держави-агресора.

10. Під час роботи у відповідній раді, а також у громадському житті, у публічній діяльності, засобах масової інформації, соціальних мережах всіляко обстоювати та захищати цінності Партії: гідність, патріотизм, відповідальність, демократію і справедливість; поруч з державною використовувати партійну символіку; не дозволяти дій чи висловів, які суперечать цінностям та ідеології Партії.

11. Запобігати виникненню конфлікту інтересів, а в разі його виникнення – негайно вжити заходів з його належного врегулювання.

12. Своєчасно та в повному обсязі виконувати вимоги законодавства щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, демонструвати відповідність особистого рівня життя та членів родини задекларованим доходам.

13. З належною повагою та розумінням ставитися до прав, обов’язків, свобод і законних інтересів громадян. За жодних умов не вчиняти дій, що дискредитують Партію або ганьблять репутацію члена Партії.

14. У своїй діяльності неухильно дотримуватися статуту Партії та програми Партії.